دوره های آموزشی

آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه دهم : کاهش نویز صدا و استفاده از پرده آبی در پریمیر
آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه دهم : کاهش نویز صدا و استفاده از پرده آبی در پریمیر

تاریخ شروع: 1398/5/22
آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه نهم : استفاده از افکت ها در پریمیر
آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه نهم : استفاده از افکت ها در پریمیر

تاریخ شروع: 1398/5/20
آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه هشتم : ادیت ویدئو در پریمیر
آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه هشتم : ادیت ویدئو در پریمیر

تاریخ شروع: 1398/5/17
آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه هفتم : آشنایی با پریمیر
آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه هفتم : آشنایی با پریمیر

تاریخ شروع: 1398/5/15
آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه ششم : استفاده از افکت ها و جذاب کردن تصاویر در فتوشاپ
آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه ششم : استفاده از افکت ها و جذاب کردن تصاویر در فتوشاپ

تاریخ شروع: 1398/5/13
آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه پنجم: طراحی اینفو گرافیک در فتوشاپ
آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه پنجم: طراحی اینفو گرافیک در فتوشاپ

تاریخ شروع: 1398/5/10
آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه چهارم : ویرایش تصویر افراد در فتوشاپ
آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه چهارم : ویرایش تصویر افراد در فتوشاپ

تاریخ شروع: 1398/5/8
آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه سوم : طراحی برای پست‌های شبکه‌های اجتماعی در فتوشاپ
آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه سوم : طراحی برای پست‌های شبکه‌های اجتماعی در فتوشاپ

تاریخ شروع: 1398/5/6
آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه دوم : ویرایش عکس در فتوشاپ
آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه دوم : ویرایش عکس در فتوشاپ

تاریخ شروع: 1398/5/3