دوره های آموزشی

آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه اول : آشنایی اولیه با فتوشاپ
آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه اول : آشنایی اولیه با فتوشاپ

تاریخ شروع: 1398/5/1
آموزش کاربرد ابزارهای رایگان گوگل برای کسب و کار با حضور مهندس علی آبائی
آموزش کاربرد ابزارهای رایگان گوگل برای کسب و کار با حضور مهندس علی آبائی

تاریخ شروع: 1398/4/19
کپشن نویسی (آنلاین) - جلسه نهم : # گذاری (بسیار مهم)
کپشن نویسی (آنلاین) - جلسه نهم : # گذاری (بسیار مهم)

تاریخ شروع: 1398/5/2
کپشن نویسی (آنلاین) - جلسه هشتم :  افزایش مشارکت فالوورها در کپشن
کپشن نویسی (آنلاین) - جلسه هشتم : افزایش مشارکت فالوورها در کپشن

تاریخ شروع: 1398/4/31
کپشن نویسی (آنلاین) - جلسه هفتم : قصه‌گویی
کپشن نویسی (آنلاین) - جلسه هفتم : قصه‌گویی

تاریخ شروع: 1398/4/29
کپشن نویسی (آنلاین) - جلسه ششم : کپشن‌نویسی روزمره
کپشن نویسی (آنلاین) - جلسه ششم : کپشن‌نویسی روزمره

تاریخ شروع: 1398/4/26
کپشن نویسی (آنلاین) - جلسه پنجم : کپشن‌نویسی تجاری
کپشن نویسی (آنلاین) - جلسه پنجم : کپشن‌نویسی تجاری

تاریخ شروع: 1398/4/24
کپشن نویسی (آنلاین) - جلسه چهارم : کپشن‌نویسی سفر
کپشن نویسی (آنلاین) - جلسه چهارم : کپشن‌نویسی سفر

تاریخ شروع: 1398/4/22
کپشن نویسی (آنلاین) - جلسه سوم : کپشن‌نویسی استوری
کپشن نویسی (آنلاین) - جلسه سوم : کپشن‌نویسی استوری

تاریخ شروع: 1398/4/19