• تصویر1
 • تصویر2
 • تصویر3

دوره های آموزشی

 • آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه دهم : کاهش نویز صدا و استفاده از پرده آبی در پریمیر
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه دهم : کاهش نویز صدا و استفاده از پرده آبی در پریمیر

  تاریخ شروع: 1398/5/22
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه نهم : استفاده از افکت ها در پریمیر
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه نهم : استفاده از افکت ها در پریمیر

  تاریخ شروع: 1398/5/20
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه هشتم : ادیت ویدئو در پریمیر
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه هشتم : ادیت ویدئو در پریمیر

  تاریخ شروع: 1398/5/17
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه هفتم : آشنایی با پریمیر
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه هفتم : آشنایی با پریمیر

  تاریخ شروع: 1398/5/15
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه ششم : استفاده از افکت ها و جذاب کردن تصاویر در فتوشاپ
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه ششم : استفاده از افکت ها و جذاب کردن تصاویر در فتوشاپ

  تاریخ شروع: 1398/5/13
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه پنجم: طراحی اینفو گرافیک در فتوشاپ
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه پنجم: طراحی اینفو گرافیک در فتوشاپ

  تاریخ شروع: 1398/5/10
 • آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه دهم : کاهش نویز صدا و استفاده از پرده آبی در پریمیر
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه دهم : کاهش نویز صدا و استفاده از پرده آبی در پریمیر

  تاریخ شروع: 1398/5/22
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه نهم : استفاده از افکت ها در پریمیر
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه نهم : استفاده از افکت ها در پریمیر

  تاریخ شروع: 1398/5/20
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه هشتم : ادیت ویدئو در پریمیر
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه هشتم : ادیت ویدئو در پریمیر

  تاریخ شروع: 1398/5/17
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه هفتم : آشنایی با پریمیر
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه هفتم : آشنایی با پریمیر

  تاریخ شروع: 1398/5/15
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه ششم : استفاده از افکت ها و جذاب کردن تصاویر در فتوشاپ
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه ششم : استفاده از افکت ها و جذاب کردن تصاویر در فتوشاپ

  تاریخ شروع: 1398/5/13
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه پنجم: طراحی اینفو گرافیک در فتوشاپ
  آموزش فتوشاپ و پریمیر (آنلاین) - جلسه پنجم: طراحی اینفو گرافیک در فتوشاپ

  تاریخ شروع: 1398/5/10

مدرسان

اخبار و بلاگ